Tapahtumat

Seuran jäseniä pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa jäsentiedotteiden lähettämistä varten osoitteeseen: sihteeri[AT]oppihistoriallinenseura.fi.

HUOM! Seuran ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan myös Facebookissa ja Twitterissä.

Kevään 2024 ohjelma

Helmikuu

Tiistaina 6.2. klo 17.00 Tieteiden talolla (sali 208) pidetään Seuran kevätkokous, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen klo 17.30 filosofian tohtori Katariina Parhi esitelmöi aiheesta ”Epäsosiaalisuuden merkityksistä – Pohdintoja yhteiskunnallisten olosuhteiden ja psykiatrian vuorovaikutuksesta 1900-luvun Suomessa.” Tilaisuutta on mahdollista seurata myös etänä:

https://helsinki.zoom.us/j/63130668597?pwd=emZTVi83QUV2d1RMUUtjZkkzbWdHUT09 (tunnus: 631 3066 8597 / salasana: 417615)

Maaliskuu

Seura järjestää torstaina 21.3. klo 15.00 – 17.30 Tiedekarnevaalin. Verkossa järjestettävän seminaari-iltapäivän aikana kuullaan ajankohtaisten oppihistoriallisten tutkimushankkeiden esittelyjä. Hankkeet tutkivat Turun kuninkaallista akatemiaa, poliittisen talouden historiaa, sähkön käyttöä lääketieteessä ja kehollista kokemusta, sekä itsenäisen Suomen tieteen historiaa.

Tilaisuuteen on kaikille halukkaille vapaa pääsy: Zoom: https://jyufi.zoom.us/j/68697946828 (salasana: 507860). Ohjelma löytyy oheisen linkin takaa:

Tiedekarnevaaliin osallistuvat hankkeet:

  • Professorin perhekunta – Turun kuninkaallinen akatemia sukuyhteisönä 1600-luvulla Hankkeessa tutkitaan professorikunnan piirissä vallinneita perhekäsityksiä, professorikunnan perhe- ja sukulaissuhteita sekä professorien puolisoiden merkitystä kotitaloudessa, yliopistokaupungeissa, professorien palkkaseurakunnissa sekä sukuverkostoissa. Hanke on uusi avaus pohjoismaisessa yliopistohistorian tutkimuksessa, jossa yliopistoa ja sen professoreja on aiemmin tarkasteltu pääasiassa oppihistoriallisesti. (https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/professorin-perhekunta-turun-kuninkaallinen-akatemia-sukuyhteisona-1600-luvulla)
  • De-Centring Eighteenth-Century Political Economy: Rethinking Growth, Wealth and Welfare in the Swedish Empire Hankkeen tavoitteena on muuttaa tapa, jolla eurooppalaisen poliittisen talouden historiaa kirjoitetaan. Projektin tapaustutkimuksena on Ruotsin valtakunnan poliittinen talous. Sen sijaan, että keskityttäisiin nykyajan taloudellisten menetelmien, mallien ja periaatteiden edeltäjiin, projekti historiallistaa ja kontekstualisoi radikaalisti 1700-luvun poliittisen talouden käyttäen Ruotsin tärkeimpien poliittisten, sosiaalisten ja taloudellisten instituutioiden lähteitä tutkimuskohteinaan. Hanke keskittyy aikakauden poliittisen talouden merkittävimpiin käsitteisiin: olojen parantamiseen, kasvuun, vaurauteen ja hyvinvointiin. (https://www.jyu.fi/en/projects/de-centring-eighteenth-century-political-economy-rethinking-growth-wealth-and-welfare-in-the-swedish)
  • Medical Electricity, Embodied Experiences, and Knowledge Construction in Europe and the Atlantic World, c. 1740–1840 Hanke tutkii tieteellisen tiedon rakentumista 1700-luvun Euroopassa ja atlanttisessa maailmassa. Tapaustutkimuksena hankkeessa käytetään potilaiden kehollisia kokemuksia 1700-luvun lääketieteellisestä uutuuskeksinnöstä: sähköterapiasta. Hanke pyrkii edistämään tiedon historian tutkimusperinnettä asettamalla kehollisuuden tieteellisen tiedon rakentumisen keskiöön. (https://elbowresearch.com/)
  • Suomen tieteen historia -hanke: Suomalaisen Tiedeakatemian ja Suomen Tiedeseuran johdolla vuonna 2023 käynnistetty hanke luo katseen tieteen historiaan Suomessa itsenäisyyden alkuvuosikymmeniltä toisen maailmansodan jälkeen ja 1960-luvulta alkaneen ekspansiivisen vaiheen kautta 2000-luvun murroksiin saakka. (https://acadsci.fi/tieteen-historia/)

Huhtikuu

Huom.! Professori Ahlskogin esitelmä on valitettavasti peruttu ja siirrettään syksyyn.

Torstaina 25.4. klo 17.00 Tieteiden talolla (sali 208) Seuran uusi tutkijajäsen professori Markus Ahlskog pitää esitelmän aiheesta ”Suomen ydinteknologian varhaisimpia vaiheita – tapahtumia ’Oppenheimerin aikaan’.” Tilaisuutta on mahdollista seurata myös etänä.

https://helsinki.zoom.us/j/61037722248?pwd=RFNHNDc0R1Q5cDFIVjNBMmt2NGttdz09

Meeting ID: 610 3772 2248 / Passcode: 982735

Toukokuu

Torstaina 23.5. klo 16.00 Seura vierailee Tiedemuseo Liekin näyttelykeskuksessa (Helsingin yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33). Opaskierrokselle uuteen perusnäyttelyyn mahtuu mukaan 15 seuran jäsentä. Olkaa hyvä ja ilmoittakaa osallistumisestanne sihteerille (sihteeri@oppihistoriallinenseura.fi) viimeistään perjantaina 26.4. Huomioikaa myös, että Seura tarjoaa jäsenilleen opaskierroksen, mutta kierrokselle osallistuvien on itse maksettava museon pääsymaksu (10 euroa, museokortilla ilmainen).

Opastus alkaa klo 16.00, tapaaminen museon sisäänkäynnin luona klo 15.50.

Huom. etusivulla oleva tiedote kesän oppihistoriallisesta konferenssista Tarton yliopistossa (linkki).

Seuran hallitus toivottaa jäsenet sydämellisesti tervetulleiksi tapahtumiin! Samfundets styrelse önskar medlemmar hjärtligt välkomna till evenemangen!

Program för våren 2024

Februari

Samfundets vårmöte Tisdagen 6.2. kl. 17.00 hålls Samfundets vårmöte i Vetenskapernas hus (sal 208). På föredragningslistan är stadgeenliga ärenden. Efter mötet kl. 17.30 håller filosofie doktor Katariina Parhi ett föredrag om det sambandet mellan samhälleliga förhållanden och psykiatri i Finland under 1900-talet. Det är också möjligt att delta på distans.

https://helsinki.zoom.us/j/63130668597?pwd=emZTVi83QUV2d1RMUUtjZkkzbWdHUT09 (Meeting ID: 631 3066 8597 / Passcode: 417615)

Mars

Tiedekarnevaali Torsdagen 21.3. arrangerar Samfundet en seminarie-eftermiddag då lärdomshistoriska forskningsgrupper presenterar sina aktuella projekt. Evenemanget hålls via Zoom. Mer information om programmet kommer att sändas under våren.

April

Samfundets föredragsafton Torsdagen 25.4. kl. 17.00 i Vetenskapernas hus (sal 208) håller Samfundets forskarmedlem professor Markus Ahlskog ett föredrag ”Suomen ydinteknologian varhaisimpia vaiheita – tapahtumia ’Oppenheimerin aikaan’.” Det är också möjligt att delta på distans:

https://helsinki.zoom.us/j/61037722248?pwd=RFNHNDc0R1Q5cDFIVjNBMmt2NGttdz09

Meeting ID: 610 3772 2248 / Passcode: 982735

Mai

Museibesök Torsdagen 23.5. besöker Samfundet Vetenskapsmuseet Lågan (Helsingfors universitets huvudbyggnad, Fabiansgatan 33). Var god och meddela sekreteraren (sihteeri@oppihistoriallinenseura.fi) om deltagandet senast fredagen den 26. april. Entréavgiften betalas av deltagarna (10 euro, gratis med museikortet). Samfundet bjuder sina medlemmar på guidningen.

Vi träffas vid biljettkassan kl. 15.50, guidningen börjar kl. 16.00.

Efter evenemangen samlas vi för kvällssamkväm.

Se hemsidan för information om en lärdomshistorisk konferens som anordnas vid Tartu universitet nästa sommar (länk).

Samfundets styrelse önskar medlemmar hjärtligt välkomna till evenemangen!

Oppihistoriallisen seuran menneet tapahtumat

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Muita tapahtumia