Oppihistoriallisia resursseja

Mitä oppihistoria on?

”Tieteenhistoria, jota usein kutsutaan myös oppihistoriaksi, tutkii eri tieteiden, tieteellisten käsitysten ja tieteellisten yhteisöjen historiaa…Nykyisin tieteenhistorian eri suuntaukset ja koulukunnat ryhmittäytyvät usein jonkin metodologisen näkökohdan tai tutkimusongelman ympärille tai keskittyvät jonkin aikakauden, tieteenalan tai teknologian osa-alueen historiaan. Tutkimuksen kohteita voivat olla esimerkiksi vanhat tieteelliset instrumentit tai laajemmin tieteen institutionaalisten rakenteiden, kuten yliopistojen, akatemioiden ja tieteellisten seurojen, vaikutus tutkimustoimintaan.”
– Maija Kallinen & Erkki Urpilainen: Johdanto tieteenhistoriaan, teoksessa Ajatusten lähteillä (toim. Mikko Myllykangas & Petteri Pietikäinen), s. 185 & 187

Mitä aate- ja oppihistoria tutkii (Kookas.fi)
Oppihistoria yleisessä suomalaisessa ontologiassa (YSO)
History of Science (Wikipedia)
History of Scholarship (Wikipedia)

Tietokantoja, verkkoensyklopedioita ja muita oppihistorian apuvälineitä

Akatemiasampo – suomalaiset akateemiset henkilöt 1640-1899
Tieteen termipankki
Logos-ensyklopedia
Kansalliskirjaston digitaalinen kirjasto

Avoimia kirjoja

Jorma Tuominiemi: Kuplakammiofysiikasta Higgsin bosoniin : suomalaisen kokeellisen hiukkasfysiikan viisi ensimmäistä vuosikymmentä (2018)
Markku Roinila (toim.): Miten meistä tuli filosofian tohtoreita? (2010)
Verkkokirjoja aiheen mukaan (Smithsonian libraries)

Oppihistoriaan liittyviä väitöskirjoja

Erkki Urpilainen: Algot Scarin ja gööttiläisen historiankirjoituksen mureneminen Ruotsissa 1700-luvun alkupuolella (1993)
Maija Kallinen: Change and stability : natural philosophy at the Academy of Turku (1640-1713) (1995)
Heini Hakosalo: On Speaking Terms: Scientific Boundary Work and the Discovery of Aphasia, 1861-1874 (2006)
Mäki: Republikaaninen poliittinen filosofia oikeusfilosofiana : Rousseau ja Hegel (2009)

Juha Manninen: Aate- ja oppihistorian väitöskirjat

Avoimia artikkeleita ja muita julkaisuja

Markku Roinila: Leibniz ja Universaalikirjasto (Niin & Näin 3/2022)
Johan Stén: Fontenellen moninaiset maailmat (Tieteessä tapahtuu 39, 5 (2021)
Suomalaisen lääketieteen historiaa koskevia julkaisuja (Helsingin yliopiston Helda-julkaisuarkisto)
Paavo Castrén: Neljä sukupolvea suomalaistutkijoita Pompejissa (Fenestra Finnorum 29. 4. 2021)
Jukka Nyblom: Metrin synty (Tieteessä tapahtuu 38, 5 (2020)
Juha Manninen: MIhin aate- ja oppihistoriaa tarvitaan? (Tieteessä tapahtuu)
Simo Knuuttila: Mielen filosofian probleemi: sielullisen ja ruumiillisen vuorovaikutus (Tieteessä tapahtuu)
Simo Knuuttila: Klassiset tunneteoriat ja niiden muunnokset uuden ajan alun filosofiassa (Ajatusten lähteillä, toim. Mikko Myllykangas ja Petteri Pietikäinen, Gaudeamus 2017)
Tieteenhistorian preprint-julkaisuja (OSF Preprints)
Tieteenhistorian avoimia julkaisuja (Base)

Kirjallisuusarvosteluja

Helena Pilke: Naisen tie tieteen huipulle on kivinen (Agricolan kirja-arvostelut 27. 4. 2022)
Johanna Skurnik: Turhaa tietoa – mitä se sellainen on? (Agricolan kirja-arvostelut 25. 1. 2022)
Pauli Arola: Turun akatemian kultakausi (Agricolan kirja-arvostelut 16. 11. 2021)
Osmo Pekonen: Kosto kuuluu Jumalalle (Tieteessä tapahtuu 39, 4 (2021)
H. K. Riikonen: Yliopisto seitsemän kukkulan kaupungissa (Tieteessä tapahtuu 39, 4 (2021)
Raimo Väyrynen: Muuttuva tiedekunta muuttuvassa yliopistossa (Tieteessä tapahtuu 39, 4 (2021)
Kristiina Kalleinen: Turun romantiikka uudelleen tulkittuna (Agricolan kirja-arvostelut 16. 11. 2020)
Merja Leppälahti: Naisia historian alaviitteistä (Agricolan kirja-arvostelut 22. 9. 2020)
Anne Oja: Kiinnostava johdatus aate- ja oppihistoriallisen tutkimuksen perusteisiin (1. 3. 2018)

Tallenteita

SOSin ja SFYn keskustelutilaisuus suomalaisen filosofian ja psykologian historiasta 31. 3. 2022
Ajattelun voimaa-näyttelyn esittelyvideo (Helsingin yliopisto)
History of science documentaries (Youtube)
Crash Course: History of Science (Youtube)

Oppihistorian ja tieteenhistorian kansainvälistä tutkimusta

Kirjoituksia

Secord: What is the History of Science?
10 Reasons the History of Science Matters
Wlliams: A History of Science (Internet Archive)
Chang: Who Cares About the History of Science?

Lehtiä

The British Journal for the History of Science
BJHS Themes (avoin julkaisu)
History of Science

History of Humanities

Kuvia

Historic images (National Institute of Standards and Technology)
History of Science Library (Linda Hall Library)

Yhdistyksiä

History of Science Society
International Academy of the History of Science
Division of History of Science and Technology of the International Union of History and Philosophy of Science and Technology (IUHPST/DHST)

Muita sivustoja

History of Science Digital Collection (Utah State University)
IsisCB – An open access discovery service for the history of science
History of Science (Science Learning Hub)
History of Science and Technology Research Guide (Smithsonian libraries)