Oppihistoriallisia resursseja

Mitä oppihistoria on?

”Tieteenhistoria, jota usein kutsutaan myös oppihistoriaksi, tutkii eri tieteiden, tieteellisten käsitysten ja tieteellisten yhteisöjen historiaa…Nykyisin tieteenhistorian eri suuntaukset ja koulukunnat ryhmittäytyvät usein jonkin metodologisen näkökohdan tai tutkimusongelman ympärille tai keskittyvät jonkin aikakauden, tieteenalan tai teknologian osa-alueen historiaan. Tutkimuksen kohteita voivat olla esimerkiksi vanhat tieteelliset instrumentit tai laajemmin tieteen institutionaalisten rakenteiden, kuten yliopistojen, akatemioiden ja tieteellisten seurojen, vaikutus tutkimustoimintaan.”
– Maija Kallinen & Erkki Urpilainen: Johdanto tieteenhistoriaan, teoksessa Ajatusten lähteillä (toim. Mikko Myllykangas & Petteri Pietikäinen), s. 185 & 187

Tietokantoja, verkkoensyklopedioita ja muita oppihistorian apuvälineitä

Avoimia kirjoja

Oppihistoriaan liittyviä väitöskirjoja

Avoimia artikkeleita ja muita julkaisuja

Kirjallisuusarvosteluja

Tallenteita

Oppihistorian ja tieteenhistorian kansainvälistä tutkimusta

Kirjoituksia

Lehtiä

Kuvia

Yhdistyksiä

Muita sivustoja