Jäseneksi

Seuran jäseneksi voi liittyä lähettämällä yhteystiedot sähköpostilla osoitteeseen sihteeri[AT]oppihistoriallinenseura.fi

Seuran jäsenmaksu on vuosijäsenille 25 euroa. Seuralla on myös tutkijajäseniä.

Seuralla myös joukko kunniajäseniä, joiden katsotaan edistäneen erityisen ansiokkaasti sen tarkoitusperiä.

Seuran ajankohtaisista asioista tiedotetaan jäsenille muun muassa sähköpostilistan kautta. Seuran jäsenillä on myös mahdollisuus anoa apurahoja seuran hallinnoimasta oppihistoriallisesta rahastosta.

Bli medlem

Den som önskar bli medlem i Samfundet ombeds skicka det till adress sihteeri[at]oppihistoriallinenseura.fi

Medlemsavgiften för ordinarie medlemmar är 25 euro per år. Samfundet har också forskarmedlemmar.

Samfundet har även ett antal hedersmedlemmar, som har befrämjat samfundets målsättningar på ett synnerligen förtjänstfullt sätt.

Medlemmarna informeras om aktuella tilldragelser inom samfundet medels e-post. Medlemmarna har också möjlighet att ansöka om bidrag från den av samfundet förvaltade Lärdomshistoriska fonden.