Seuran toiminta ja yhteystiedot

Seuran tehtävät

Kun Suomen Oppihistoriallinen Seura vuonna 1966 perustettiin, sen tehtäväksi määritettiin

  • herättää ja ylläpitää harrastusta oppineisuuden, eri tieteiden ja tiedollisten oppisuuntien sekä tekniikan menneisyyteen ja niiden historialliseen kehitykseen
  • toimia eri tieteenalojen edustajain yhdyssiteenä, antaa heille mahdollisuuksia keskinäiseen vuorovaikutukseen ja edistää yhteistoimintaa heidän välillään
  • edistää oppihistorian tutkimusta Suomessa ja
  • edistää oppihistoriallisen tiedon ja ajattelun leviämistä yleiseen tietoisuuteen.

Seura toimii monitieteisenä keskustelufoorumina pyrkien edistämään aate- ja oppihistoriallista tutkimusta eri tieteenaloilla kattaen laveasti muun muassa eri tieteenalojen, aatteiden ja oppineisuuden, tieteellisten instituutioiden ja tieteenfilosofian historian.

Seura järjestää esitelmätilaisuuksia, seminaareja ja konferensseja. Lisäksi seuran jäsenet kohtaavat perinteisten joulutapaamisten ja kevätretkien yhteydessä.

Seura on Tieteellisen Seurain Valtuuskunnan jäsenseura.
Ks. myös Kuukauden jäsenseurana Suomen Oppihistoriallinen Seura (2. 11. 2021)

Seuran toiminta

Seura järjestää lukukausien aikana esitelmätilaisuuksia oppihistoriallisesti ajankohtaisista aiheista. Kokoukset pidetään yleensä Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki, kuva alla), mutta sen ollessa nyt remontissa väistötilassa, Aalto-yliopiston Töölö-rakennuksessa (entinen Helsingin Kauppakorkeakoulun päärakennus, Runeberginkatu 14–16).

Näyttelytoiminnan lisäksi seura on järjestänyt symposioita ja seminaareja, usein yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Toukokuussa seura tekee perinteisesti kevätretken kiintoisaan kohteeseen.

Kansainvälinen yhteistyö

Seuran kansainvälistä toimintaa ovat kansainväliset seminaarit ja yhteistyö ulkomaisten järjestöjen kanssa. Alan yhteistyötä koordinoi yleisemmin Tiedeakatemiain valtuuskunnan nimeämä Tieteen ja teknologian historian kansallistoimikunta, joka edustaa Suomea kansainvälisessä Tieteenhistorian ja -filosofian unionissa (IUHPS/DHS).

Seura on kutsunut säännöllisesti arvovaltaisia ulkomaisia esitelmöitsijöitä pitämään Jaakko Suolahti-luentoja, jotka on nimetty seuran ensimmäisen puheenjohtajan mukaan. Seura on ollut vuosien varrella järjestämässä mm. pohjoismaista aate- ja oppihistoriallista symposiota (1978, 1991). Yhteistyötä on ollut monien kansainvälisten järjestöjen kuten Baltian oppihistorian seuran, The Baltic Association of History of Science sekä Académie internationale d’histoire des sciences’s kanssa.

Vuoden 2014 merkittävä kansainvälinen tapahtuma on mm. Baltian oppihistoriallisen seuran kanssa yhteistyössä Helsingissä 21.-22. elokuuta 2014 järjestettävä konferenssi The 26th Baltic Conference in History of Science, jonka teemana on Science as a profession.

Oppihistoriallinen rahasto

Seura hallinnoi vuodesta 2013 alkaen oppihistoriallista rahastoa, josta voidaan myöntää tukea jäsenten osallistumiseen ulkomaisiin konferensseihin sekä tukea seuran seminaari- ja konferenssitoimintaa. Seura tiedottaa rahaston toiminnasta jäsenistölleen.

Yhteydenotot

Toivomme yhteydenottoja ensisijaisesti sähköpostitse:

sihteeri[AT]oppihistoriallinenseura.fi

Suomen Oppihistoriallinen Seura
c/o Petteri Norring
Annankatu 13 C 18
00120 Helsinki

Pankkiyhteys

Nordea FI76 1387 3000 1152 66.

Seuran hallitus 2023

Puheenjohtaja: ylikirjastonhoitaja Elise Garritzen
Varapuheenjohtaja: Maija Kallinen
Taloudenhoitaja: Johanna Skurnik
Sihteeri: FT Petteri Norring

Maija Kallinen
Janne Mäkiranta
Johanna Skurnik
Johan Sten
Juhana Toivanen.