Oppihistoriallisia tärppejä Historiantutkimuksen päiville

Historian tutkimuksen päivät järjestetään Tampereen yliopistossa 20.10.-22.10. Ohjelmassa on myös oppihistoriallisia sessioita.

Torstai 20.10.
1-A06 Kulturella och intellektuella flöden kring akademien i Åbo på 1600- och1700-talet
Ordförande och kommentator: Johanna Ilmakunnas
Laura Hollsten: Kunskap och färdigheter för livet: Pehr Stenberg som student i 1700-talets Åbo
Charlotta Wolff: Professorer och filosofer: akademiska idéflöden på 1700-talet

1-A31 Työ, terveys ja tehokkuus sotien jälkeisessä Suomessa
Puheenjohtaja: Petteri Pietikäinen
Mona Mannevuo: “The psychiatric lessons of the war do not seem to have been generally learnt”. WHO:n suositukset työväestön mielenterveyden kohentamiseksi sotienjälkeisessä Suomessa.
Eve Hyrkäs: Lääkärintyö, hoidon tehokkuus ja psykosomaattiset ilmiöt
Mikko Myllykangas: Työtä ja mielisairautta kahdessa Suomessa
2-A07 Ihmisen ja muuttuvan merellisen biodiversiteetin historiallinen suhde
Suomessa

Puheenjohtaja: Otto Latva
Otto Latva: Merelliset eläin- ja kasvilajit, ihminen ja monilajinen historiantutkimus
Harri Uusitalo: Kieli ja diskurssit merellisen luontosuhteen määrittäjinä
Kirsi Sonck-Rautio: Etnologia ja Itämeren muuttuva merellinen biodiversiteetti

Perjantai 21.10.

3-A32 Koronapandemia ja yhteiskunnallisen kriisihallinnan pohjoismaiset polut: politiikan, tiedon ja hallinnan rajapintoja historiallisessa tarkastelussa
Puheenjohtaja: Johanna Rainio-Niemi
Jenni Karimäki: Yksilön vai yhteiskunnan vastuu? Poliittinen ymmärrys kriisien syistä ja
seurauksista 1970-luvulta nykypäivään
Aura Kostiainen: Asiantuntijavalta ja kansanvalta suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa
Lyydia Aarninsalo: Tieto, kriisit ja varautuminen. Reaktiivisuus ja ennakoin

4-A2a Sick and healthy cities I
Chair: Heini Hakosalo
Elina Maaniitty: Helsinki as a disease environment in the eighteenth century – Characteristics and risks.
Annukka Sailo: Infectious disease control and urban development in Helsinki, 1873–93
Marjaana Niemi: Waiting for a pandemic; Preparing for cholera outbreaks in Helsinki in the 1890s
Heini Hakosalo: Fatal fauna; Urban livestock as a health risk in two Finnish towns, 1890-1920

4-A08 Lääketieteellinen epävarmuus ja asiantuntijuuden rajat
Puheenjohtaja: Pieter Dhondt
Saara-Maija Kontturi: Lääketieteen epävarmuus suhteessa lääketieteen ja lääkärijärjestelmän
kehitykseen 1800-luvun lopulla
Suvi Rytty: Pettymys lääketieteeseen pohjana vaihtoehtolääkinnällisen maailmankuvan
omaksumiselle 1900-luvun alussa
Sari Aalto: Biologia, psyyke, ympäristö ja lääke – muuttuva sairauskäsitys 1950- ja 1960-luvuilla

5-A2a Sick and healthy cities II
Chair: Marjaana Niemi
Paula Schönach: Advanced hygiene or spread of diseases? The use of natural ice for cooling in early 20th century Helsinki
Jarmo Peltola, Sakari Saaritsa & Henri Mikkola: Death Around the Kitchen Table: Inequality,
Urban Habitat and Disease Avoidance during a Typhoid Epidemic in a Finnish City, 1916
Pia Olsson: Living next to the virus; The urban affective milieu in the time of Covid-19, case Helsinki

Lauantai 22.10.

6-A08 Tietokirjat ja tiedon julkaiseminen 1700-luvulta 1900-luvun alkupuolelle
Puheenjohtaja: Leila Koivunen
Laura Tarkka: Neron puolesta, tekijän hahmossa? Adaptaatio 1700- luvun tietokirjakäännöksissä
Elise Garritzen: Tutkittua tietoa, taloudellista tuottoa ja esteettistä tyydytystä: historiallisten
tutkimusten julkaisemisen haasteet 1800-luvun jälkipuolen Englannissa
Johanna Skurnik: Globaali maantieteellinen tieto 1920- luvun Suomessa: tiedon kierto,
kääntäminen ja ylirajaisuus tietokirjasarja Maapallossa