Myönnetyt apurahat

Seuran hallitus myönsi kokouksessaan 18.3.2024 Oppihistoriallisesta rahastosta matka-apurahoja seuraaville väitöskirjatutkijoille:

FM Aino Kirjonen 500 €

FM Mila Santala 500 €

YTM Ulla Valovesi 500 €

Onnea apurahan saaneille!